Uchádzači / Štúdium v angličtine

Spoločný študijný program Mgr./MBA

Čo je spoločný študijný program?

Študenti VŠM majú od akademického roka 2014/2015 jedinečnú príležitosť štúdia spoločného študijného programu magisterského štúdia podnikového manažmentu v kombinácii s MBA programom City University of Seattle. Tento, na Slovensku unikátny program, je kombináciou dvoch akreditovaných študijných programov. Po dvoch (alebo dva a pol) rokoch štúdia, úspešní absolventi získajú dva diplomy – magisterský diplom VŠM v podnikovom manažmente a MBA diplom americkej City University of Seattle.

Je tento program vhodný pre mňa?

Spoločný študijný program Mgr./MBA je vhodný pre uchádzačov s dobrou znalosťou anglického jazyka (angličtina sa testuje TOEFL testom a je potrebná úroveň 567 alebo vyššia), ktorí ašpirujú na pozície stredného a vyššieho manažmentu v privátnej alebo verejnej sfére. Obsah štúdia spoločného študijného programu vytvára kombináciu toho najlepšieho z oboch (Mgr. a MBA) programov a je zameraný na osvojenie a rozvoj riadiacich kompetencií a zručností vrátane komunikačných zručností, riadenia, marketingu, financií, či informačných systémov. Spoločný študijný program je ideálnym programom pre záujemcov, ktorí plánujú uplatniť nadobudnuté vedomosti a kompetencie v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Dôvody prečo študovať spoločný študijný program VŠM/CityU:

 • jedinečná kombinácia toho najlepšieho z oboch (Mgr. a MBA) študijných programov,
 • štatút denného študenta (v prípade voľby programu v dennej forme štúdia)
 • rozvrh v dennej forme zostavený od pondelka do štvrtka (bez víkendov)
 • možnosť absolvovať spoločný študijný program online metódou
 • časová úspora - odstránená duplicita obsahu v rámci štúdia
 • finančná úspora – spoločný študijný program je cenovo výhodnejší ako kombinácia samostatného magisterského a MBA štúdia
 • vstup do akademického prostredia CityU of Seattle, možnosť využívať bohaté zdroje
 • možnosť zapojenia sa do mobilitného programu CityU
 • kvalitní domáci a zahraniční vyučujúci so skúsenosťami z praxe
 • moderné, interaktívne metódy výučby (vrátane simulácií a online aktivít)

VŠM a City University of Seattle ponúkajú spoločný študijný program v nasledovnom zameraní:

podnikový manažment (Mgr. štúdium VŠM) + MBA (Master of Business Administration CityU)

Dĺžka a formy štúdia:

Uchádzači si môžu vybrať z nasledovných foriem a metód výučby:

 • denná
 • online

Štandardná dĺžka štúdia je v dennej forme 2 roky a v prípade externého štúdia 2,5 roka.

Školné a poplatky

v prípade záujmu o informáciu ohľadom školného, poplatkov a zliav nás kontaktujte: bratislava@vsm.sk (Bratislava) alebo Michaela Matejová mmatejova@vsm.sk (Trenčín)

Študiný plán spoločného študijného programu

1.ročník
 
  Manažérska komunikácia a metod. výskumu
  Kvantitatívne metódy pre manažérov
  Medzinárodný obchod a podnikanie
  Law for Global Business
  Essentials of Business Mnagement
  Organizácia a riadenie
  Riadenie marketingu
  Manažérska ekonomika
  Managing with Technology
  Riadenie výroby a logistika
  Manažérske účtovníctvo
  Exportný manažment
  Povinne voliteľný predmet
  Povinne voliteľný predmet
   

2.ročník
 
  Finančný manažment
  Komplexné riadenie kvality
  Diplomový seminár I
  Podnikateľské riziko
  Strategické riadenie ľudských zdrojov
  Diplomový seminár II
  Projektový manažment
  Stratégia podnikania
  Štátnicový seminár
   

Povinne voliteľné predmety:

  European Union
  Project Managers as Change Agents
  Global Leadership
  Environmental and Corporate Responsibility
   
   
Vaše meno:
Tel. číslo:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

 

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava