Knižnica / Knižnica

Otváracie hodiny

Školský rok 2019/2020  
Jarný trimester:                                1.apríl - 9.jún 2020   
!!!  * V Trenčíne aj v Bratislave si môžete vyzdvihnúť alebo vrátiť knihy                                                              
IBA v časoch uvedených nižšie a po dohode s pracovníkom                                                   
knižnice. Bližšie emailom alebo telefonicky                                                    
TRENČÍN BRATISLAVA                                        
Pondelok:     zatvorené zatvorené                         
Utorok: 9:00 - 12:00 * 9:00 - 11:00 *
Streda: 12:00 - 16:00 * 9:00 - 11:00 *
Štvrtok: zatvorené zatvorené
Piatok: zatvorené zatvorené
Sobota: zatvorené zatvorené
Nedeľa: zatvorené               zatvorené
Počas prázdnin:                                                                                                          
Letné prázdniny: 10.júna - 1.októbra 2020            
*** ***
*** ***                                   
                  TRENČÍN BRATISLAVA                               
Pondelok zatvorené zatvorené
Utorok zatvorené       zatvorené
Streda zatvorené zatvorené   
Štvrtok zatvorené zatvorené
Piatok zatvorené zatvorené
Sobota zatvorené zatvorené
Nedeľa zatvorené zatvorené
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava