Uchádzači / Jazyková akadémia

English for You (Angličtina pre teba)

Cieľom kurzu je dosiahnuť všeobecné komunikačné znalosti anglického jazyka. Po absolvovaní celého programu budú študenti schopní plynule komunikovať v anglickom jazyku, a to písomne i ústne. Naučia sa správne používať gramatiku, čítať články v novinách a časopisoch, rozumieť programom v rozhlase i televízii, písať listy, články alebo eseje a získajú slovnú zásobu potrebnú pre každodennú konverzáciu, cestovanie, prácu, atď.

 

Všeobecná angličtina

 • zaujímavé témy
 • zábavné hodiny
 • skvelí lektori
 • malé skupiny
 • individuálny prístup
 • príjemná atmosféra

Úroveň

 • Starter
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

Dĺžka trvania

40 hodín, 10 týždňov

Študijné materiály

New Cutting Edge

 

 

Časová frekvencia

18:00-19:40 2x týždenne

 

Cieľová skupina

16+

 

 

 

Cena

Bratislava: 165,-  / Trenčín: 138,- EURO s DPH

 

ONLINE PRIHLÁŠKA: Bratislava : Trenčín

 

ROZVRH

ZAČIATOK KURZOV v BRATISLAVE, jarný trimester 3.4.2018

Termíny trimestrov na akademický rok 2017/2018:

Kurzy anglického jazyka sa štandardne realizujú 3 krát do roka a to v októbri, januári a v apríli. v trvaní 10 týždňov. Výučba prebieha v polo-intenzívnych a intenzívnych blokoch v Bratislave a Trenčíne. V prípade záujmu ponúkame aj letné kurzy podľa dopytu.

jeseň : 2.10. 2017 - 10.12.2017

zima :  15.1.2018 - 25.3.2018
jar     :  3.4.2018 - 10.6.2018

JAZYKOVÉ ÚROVNE: každá z úrovní ma 2 stupne, A a B

Level 1 - Starter

Level 2 - Elementary

Level 3 - Pre-Intermediate

Level 4 - Intermediate

Level 5 - Upper-Intermediate

Level 6 - Advanced

POPLATKY:

Úhradu poplatkov za jazykové kurzy je možné realizovať na pošte, prostredníctvom poštového peňažného poukazu typu U; prostredníctvom faktúry, ktorú je možné vystaviť na základe žiadosti; prípadne bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

 

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava