Uchádzači / Jazyková akadémia

TOEFL Exam Preparation

KURZ PRÍPRAVY NA TEST TOEFL

Test angličtiny ako cudzieho jazyka (The Test of English as a Foreign Language, TOEFL) je štandardizovaný a celosvetovo uznávaný test anglického jazyka vykonávaný americkou inštitúciou ETS (Educational Testing Service). Tento test sa používa na ohodnotenie jazykovej úrovne študentov, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Je to tzv. multiple-choice test (za každou otázkou nasleduje niekoľko možností odpovede, z ktorých iba jedna je správna). Test neobsahuje výrazy a idiómy používané vo Veľkej Británii a v iných anglicky hovoriacich krajinách ako v USA.
City University of Seattle aktuálne ponúka 2 druhy TOEFL testu:
- inštitucionálny PAPER BASED TEST, ktorý slúži výhradne pre účely prijatia na štúdium na CityU. Hlásite sa prostredníctvom našej prihlášky na štúdium mesiac vopred.

- medzinárodný INTERNET BASED TEST, prihlasujete sa prostredníctvom www.ets.org


Pozor, účastníci kurzu nie sú automaticky prihlásení na test.

  • písomná skúška a formát iBT
  • dôraz na všetky zručnosti
  • precvičenie reálneho testu
  • skúsení lektori
  • individuálny prístup

Úroveň

  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

Dĺžka trvania

40 hodín, 10 týždňov

Študijné materiály

Preparation for the (iBT) TOEFL Exam

Časová frekvencia

18:00-19:40
2x týždenne

Cieľová skupina

16+

 

Cena

175,-

 

ONLINE PRIHLÁŠKA: Bratislava : Trenčín

ROZVRH:

ZAČIATOK KURZOV v BRATISLAVE: jarný trimester 3.4.2018

Termíny trimestrov na akademický rok 2017 / 2018:

Kurzy anglického jazyka sa štandardne realizujú 3 krát do roka a to v októbri, januári a v apríli. v trvaní 10 týždňov. Výučba prebieha v polo-intenzívnych a intenzívnych blokoch v Bratislave a Trenčíne. V prípade záujmu ponúkame aj letné kurzy podľa dopytu.

jeseň : 2.10. 2017 - 10.12.2017

zima :  15.1.2018 - 25.3.2018
jar     :  3.4.2018 - 10.6.2018

POPLATKY:

Úhradu poplatkov za jazykové kurzy je možné realizovať na pošte, prostredníctvom poštového peňažného poukazu typu U; prostredníctvom faktúry, ktorú je možné vystaviť na základe žiadosti; prípadne bankovým prevodom alebo vkladom na účet.

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava