Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Výberové konania

Aktualizované dňa 03.10.2022

Rektorka Vysokej školy manažmentu v súlade s § 77 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov : 

  • na funkčné miesta „profesor“ a „docent“ pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment 

Kvalifikačné predpoklady: 

  • odborná a pedagogická prax 
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore 
  • skúsenosti s prípravou výskumných projektov 
  • plnenie kritérií podľa § 74, ods. 2 (prof.) a 3 (doc.) Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. 
  • aktívna znalosť anglického jazyka 

Vedecko-pedagogický titul nie je podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo docenta. 

Požadované doklady od všetkých uchádzačov: 

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe, 
  • kópie dokladov o VŠ vzdelaní, 
  • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledné 2 roky. 

Ponúkaná základná hrubá mzda: od 1300€ 

Forma výberového konania: pohovor 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: 

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo na emailovú adresu jganeva@vsm.sk, 

Termín: do 22.10.2022 

Pre bližšie informácie: tel. č. 02 68204501

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje  
  Štúdium v slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.