Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Výberové konania

Aktualizované dňa 22.4.2022

Rektorka  Vysokej školy manažmentu v súlade s  § 77 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov :

  • na funkčné miesta odborných asistentov pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. alebo 3.stupňa v danom alebo príbuznom odbore
  • pedagogická prax v oblasti VŠ min. 5 rokov 
  • aktívna znalosť anglického jazyka 

Ponúkaná základná mzda (brutto) min: 1150 eur/mesačne

  • na 2 funkčné miesta „docent“ pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment 

Kvalifikačné predpoklady:

  • odborná a pedagogická prax 
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore
  • skúsenosti s prípravou výskumných projektov
  • aktívna znalosť anglického jazyka 

Ponúkaná základná mzda (brutto) min: 1300 eur/mesačne

Požadované doklady od všetkých uchádzačov:

       -     písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

       -     štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,

       -     kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

       -     prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledné 2 roky.

       

Forma výberového konania:  písomná

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu: 

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo na emailovú adresu 

Termín:  do 10.6.2022

Pre bližšie informácie: tel. č. 02 68204501

             
  UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM PROGRAMY KNIŽNICA KONTAKTY
  Informácie Rozvrhy Moodle BSBA Online katalóg Bratislava
  Prihláška Školné Brightspace MBA Knižničné zdroje Trenčín
  Štúdium v Slovenčine Dokumenty ESO Bc. Služby  
  Štúdium v Angličtine Kontakty Uploader Mgr. Kontakty  
  Katalóg VŠM   Portál CityU Bc/BSBA    
  Katalóg CityU     Mgr/MBA    
             
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.