Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 

Výberové konania

Aktualizované dňa 18.05.2023

Rektorka Vysokej školy manažmentu v súlade s § 77 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov : 

 1. na funkčné miesta „odborný asistent“  pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • odborná a pedagogická prax 
 • výskumná a publikačná činnosť v odbore 
 • plnenie kritérií podľa § 75, ods. 6 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. 
 • znalosť anglického jazyka 

Ponúkaná základná hrubá mzda: dohodou (min 1250€+ pohyblivá zložka podľa výkonu)

 

 1. na funkčné miesta „profesor“ a „docent“ pre študijný odbor 8. ekonómia a manažment 

Kvalifikačné predpoklady: 

 • odborná a pedagogická prax 
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore 
 • skúsenosti s prípravou výskumných projektov 
 • plnenie kritérií podľa § 75, ods. 2 a 4 (prof.) a ods. 3 a 5 (doc.) Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. 
 • aktívna znalosť anglického jazyka 

Vedecko-pedagogický titul nie je podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo docenta. 

Ponúkaná základná hrubá mzda: dohodou (min 1300€+ pohyblivá zložka podľa výkonu)
 

Požadované doklady od všetkých uchádzačov: 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe, 
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní, 
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledné 2 roky. 

Forma výberového konania: pohovor 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: 

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava alebo na emailovú adresu jganeva@vsm.sk 

Termín: do 10.6.2023 

Pre bližšie informácie: tel. č. 02 68204501

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2023


Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.