Uchádzači / Úvod

Informácie pre uchádzačov

Vážený uchádzač o štúdium,

ponúkame Vám akreditované VŠM programy v slovenskom jazyku, ktoré je možné študovať denne, externe alebo online. S nástupom od januára, apríla alebo októbra.

Bakalárske štúdium VŠM

Magisterské štúdium VŠM

Doktorandské štúdium VŠM

Rigorózne konanie VŠM

VŠM ponúka taktiež programy City University of Seattle v anglickom jazyku:

Undergraduate Program City University of Seattle

Graduate Program City University of Seattle

Okrem základných programov v slovenčine alebo angličtine Vám ponúkame aj možnosť študovať v kombinácii programov (Bc./BSBA),(Mgr./MBA)  kedy máte jedinečnú možnosť získať súčasne slovenský diplom VŠM a americký diplom CityU.

Záujemci o bakalárske štúdium si naviac môžu nepovinne zvoliť špecializáciu Marketing alebo Green manažment. Záujemci o magisterské štúdium si môžu nepovinne zvoliť špecializáciu Manažment kvality alebo Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry. Špecializácie pozostávajú zo štyroch až šiestich predmetov, ktoré študent absolvuje v rámci povinných a voliteľných predmetov a na konci štúdia získa nielen bakalársky alebo magisterský diplom, ale aj certifikát o absolvovaní špecializácie.

Informácie pre uchádzačov

 

Pre záujemcov, ktorí nemajú dostatočnú znalosť anglického jazyka a majú záujem o štúdium v angličtine, ponúkame program intenzívnej výučby anglického jazyka (Intensive English Program (IEP).

Štúdium je počas akademického roka rozdelené do troch trimestrov, čo znamená, že študenti môžu začať štúdium nielen v októbri, ale aj v januári alebo v apríli. Filozofiou školy je maximálne prispôsobiť podmienky štúdia potrebám študenta, preto ponúkame programy (okrem IEP) v rôznych formách a metódach štúdia (denná, externá, online). V prípade online štúdia prebieha komunikácia medzi vyučujúcim a študentom prostredníctvom internetu vo virtuálnej triede a konzultácie si študent dohodne individuálne podľa potreby. Externá forma štúdia zasa prebieha formou sobotných sústredení počas trimestra.

Výhody štúdia na VŠM/CityU

  • možnosť študijného pobytu v Seattle, USA (1 trimester)
  • možnosť získať americký a slovenský diplom
  • medzinárodný akademický zbor
  • možnosti športových, sociálnych a motivačných štipendií
  • možnosť využitia študentského mobilitného programu Erasmus
  • možnosť online štúdia
  • možnosť bonusového zájazdu do Seattle, USA
  • a oveľa viac...

Zvýhodnené školné

Využite príležitosť a získajte zľavnené ročné školné.

(kliknite pre zvýhodnené školné)

Prihláška na VŠM/CityU

(tu si môžete vyplniť/požiadať o prihlášku na VŠM/CityU)

 

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

 

alebo:

 

Bratislava:

Jana Palúchová

Trenčín:

Michaela Matejová
mmatejova@vsm.sk

 

 

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

 

 

Save

Save

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava