Uchádzači / Úvod

Základné informácie pre uchádzačov

10 dôvodov prečo študovať na VŠM / City University of Seattle Programs

  1. 100% miera absolventskej zamestnanosti (INEKO 2014)
  2. vysoké finančné ohodnotenie absolventov v praxi
  3. možnosť získať slovenský alebo americký akreditovaný diplom alebo "double-degree"
  4. možnosť štúdia v slovenčine alebo angličtine
  5. možnosť štúdia v dennej, externej a online forme
  6. medzinárodný akademický zbor
  7. možnosti športových, sociálnych a motivačných štipendií
  8. možnosť využitia študentského mobilitného programu Erasmus
  9. možnosť študijného pobytu v Seattle, USA (1 trimester)
  10. možnosť nástupu na štúdium v októbri, januári a apríli

 

 PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V SLOVENČINE

Bakalárske štúdium VŠM

Magisterské štúdium VŠM

Doktorandské štúdium VŠM

Rigorózne konanie VŠM

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V ANGLIČTINE

Okrem programov v slovenčine alebo angličtine škola ponúka tiež možnosť študovať v kombinácii programov (Bc./BSBA),(Mgr./MBA)  kedy má študent jedinečnú možnosť získať súčasne slovenský diplom VŠM a americký diplom City University of Seattle.

Záujemcovia o bakalárske štúdium si naviac môžu nepovinne zvoliť špecializáciu Marketing alebo Green manažment. Záujemci o magisterské štúdium si môžu nepovinne zvoliť špecializáciu Manažment kvality alebo Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry. Špecializácie pozostávajú zo štyroch až šiestich predmetov, ktoré študent absolvuje v rámci povinných a voliteľných predmetov a na konci štúdia získa nielen bakalársky alebo magisterský diplom, ale aj certifikát o absolvovaní špecializácie.

Informácie pre uchádzačov

Pre záujemcov, ktorí nemajú dostatočnú znalosť anglického jazyka a majú záujem o štúdium v angličtine, ponúkame program intenzívnej výučby anglického jazyka (Intensive English Program (IEP).

Štúdium je počas akademického roka rozdelené do troch trimestrov, čo znamená, že študenti môžu začať štúdium nielen v októbri, ale aj v januári alebo v apríli. Filozofiou školy je maximálne prispôsobiť podmienky štúdia potrebám študenta, preto ponúkame programy (okrem IEP) v rôznych formách a metódach štúdia (denná, externá, online). V prípade online štúdia prebieha komunikácia medzi vyučujúcim a študentom prostredníctvom internetu vo virtuálnej triede a konzultácie si študent dohodne individuálne podľa potreby. Externá forma štúdia zasa prebieha formou sobotných sústredení počas trimestra.

Zvýhodnené školné

Využite príležitosť a získajte zľavnené ročné školné.

(kliknite pre zvýhodnené školné)

Prihláška na VŠM/CityU

(tu si môžete vyplniť/požiadať o prihlášku na VŠM/CityU)

Vaše meno:
Tel. číslo:  
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:
 

 

alebo:

Bratislava:


Trenčín:

Michaela Matejová
mmatejova@vsm.sk

 

Mám záujem o podrobnejšie informácie

 

Sa

S

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava