Deň otvorených dverí

Program:

 

10:00 – 10:30 Prezentácia školy

10:30 – Prednášky

13:00 – 14:00 Obedná prestávka

14:00 – 16:00 Individuálne konzultácie

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava