O škole / Novinky

26. slávnostná promócia  absolventov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle.

V piatok 28.6.2019 sa v Bratislave v Dome kultúry Zrkadlový háj konala v poradí už 26. slávnostná promócia absolventov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle. Takmer 150 absolventov a ich rodinných príslušníkov zaplnili hlavnú divadelnú sálu.  K prítomných sa svojím slávnostným prejavom prihovorila rektorka VŠM  prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a p. David Griffin, PhD., MBA, programový riaditeľ City University of Seattle. Veľmi pekný ďakovný prejav predniesli aj zástupcovia absolventov. Promóciu moderovala p. prorektorka pre pedagogické záležitosti p. Denisa Hackett, PhD., MBA, ktorá zároveň predstavila prítomných akademických hodnostárov a funkcionárov školy. Bohatý program spojený so slávnostnou ceremóniou vrátane speváckych vstupov muzikálového herca  Róberta Haláka sa niesol v slávnostnej atmosfére, ktorá vyvrcholila veľkým potleskom a vyhadzovaním promočných čiapok absolventov. Všetkým absolventom prajeme, aby sa im darilo v pracovnom aj osobnom živote, a aby svojim ďalším pôsobením šírili dobré meno Vysokej školy manažmentu, svojej Alma Mater. 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava