O škole / Novinky

Absolventi VŠM zarábajú najviac!

Údaje o platoch absolventov boli publikované na portáli lepsieskoly.sk a majú slúžiť tak uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ako aj širšej verejnosti. Ambíciou portálu je poskytnúť informácie, vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo k problematike uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce.

Časť dát vznikla vďaka národnému projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti (viac o projekte na www.vysokoskolacidopraxe.sk) a časť vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, nakoľko  bolo potrebné doplniť aj údaje o bratislavských vysokých školách, ktoré v národnom projekte neboli zahrnuté ako cieľová skupina. Veríme, že prezentovanie údajov o platoch absolventov umožní študentom a ich rodičom orientovať sa pri hľadaní „lepšej školy“. Sme radi, že absolventi VŠM sa v dennej a externej forme po ukončení bakalárskeho štúdia so zameraním na ekonómiu/manažment umiestnili na 2., respektíve 1. priečke na Slovensku!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava