O škole / Novinky

Akademické partnerstvo s asociáciou hráčov ľadového hokeja

Vzdelanie a hokej si podali ruky. VŠM/CityU of Seattle Programs podpísala dohodu o spolupráci s hráčskou asociáciou ľadového hokeja (SIHPA) pri podpore vzdelávania profesionálnych hráčov hokeja združených v SIHPA. VŠM týmto plní ďalší spoločenský cieľ, kedy ponukou vzdelania pomáha športovcom začleniť sa do civilného života po ukončení ich profesionálnej športovej kariéry. V rámci ponuky štúdia budú môcť profesionálni hokejisti už počas aktívnej športovej kariéry začať štúdium vo flexibilnom online štúdiu, ktoré je obzvlášť vhodné pre aktívnych šporotvcov. Prajeme všetkým hokejistom, aby boli úspešní ako na ľade, tak v civilnom živote.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava