O škole / Novinky

Akademické partnerstvo so SIHPA

Vysoká škola manažmentu spečatila podpisom zmluvy o spolupráci akademické partnerstvo so Slovenskou asociáciou hráčov ľadového hokeja (SIHPA), ktorá zastrešuje viac ako 150 extraligových hráčov (www.sihpa.net). Cieľom spolupráce je vytvoriť pre hráčov podmienky pre získanie vysokoškolského vzdelania popri aktívnej profesionálnej hráčskej kariére. Slávnostného podpisu zmluvy sa za VŠM zúčastnila rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predseda Správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, MBA, PhD., riaditeľ pre marketing a rozvoj Mgr. Branislav Zlocha a za SIHPA prezident Rastislav Konečný, JUDr. Oliver Pravda a Bc. Dušan Pašek. Členovia SIHPA budú môcť absolvovať bakalárske, magisterské, BSBA a MBA programy VŠM a City University of Seattle v dennej, externej, kombinovanej alebo online forme v závislosti od časových možností profesionálneho hráča. VŠM týmto plní jeden zo svojich spoločenských cieľov prepojenia športu a vzdelania.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava