O škole / Novinky

Energeticky efektívna budova VŠM/CityU s 3. miestom

Bratislavská budova Vysokej školy manažmentu / City University získala 3. miesto so svojím projektom v súťaži zvyšovania energetickej efektívnosti EFEKTIA 2018.

O ocenenie EFEKTIA 2018 sa mohli uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území SR, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť v priebehu ostatných troch rokov. Budova Vysokej školy manažmentu / City University v Bratislave na Panónskej ceste 17, bola ocenená 3. miestom v kategórii súkromný sektor. V rámci rokov 2017 a 2018 sa uskutočnil rozsiahly projekt rekonštrukcie a modernizácie budovy, v rámci ktorého bola uskutočnená výmena obehových čerpadiel kúrenia a chladenia, inštalácia frekvenčných meničov vzduchotechniky vrátane snímačov CO2 a VOC, úprava spotreby elektriny zavedením systému “emax”a zavedenie komplexného “building management system” cez dispečing Desigo CC. Vďaka tejto investícii sa podarilo ušetriť asi tridsať percent elektrickej energie v sledovaných mesiacoch roka 2018. Projekt rekonštrukcie bol realizovaný vďaka finančnej podpore U.S. Agency for International Development (USAID). 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava