O škole / Novinky

Eskill for Jobs

CityU/VŠM vyzýva študentov, aby sa zapojili do kampane organizovanej Európskou komisiou  - „IT Fitness“ test 2014, ktorého cieľom je analyzovať a následne prispôsobiť vzdelávacie programy k tomu, aby sa zaistili dostačujúce a kvalitné vedomosti  a zručnosti v rámci IT technológií. Do testovania sa zapojí viacero krajín EÚ a účastník, ktorý získa najvyšší počet bodov, vyhrá zaujímavú cenu. Viac informácií o kampani nájdete tu: http://www.eskills.sk/sk/eskills-for-jobs-campaign/ Samotný test môžete nájsť na  http://www.eskills.sk/sk/, kde bude prístupný do 31. júla. 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava