O škole / Novinky

Gratulujeme!

S radosťou Vám oznamujeme, že naša prodekanka Alena Bušíková, M.B.A. v utorok, 20. novembra, úspešne dokončila obhajobu svojej dizertačnej práce na Ekonomickej univerzite v Bratislave a oficiálne tak získala doktorandský titul. Gratulujeme!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava