O škole / Novinky

Gratulujeme!

Náš pedagóg, doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., získal prestížne ocenenie udeľované Literárnym fondom - Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011. Ocenené bolo dielo, ktoré napísal v spolupráci s Ing. Martinom Labajom, PhD. a Ing. Danielom Dujavom, s názvom Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: Ako naplniť teóriu číslami.

Gratulujeme!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava