O škole / Novinky

Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM

Hosťovská prednáška prof. Ing. Jána Košturiaka, PhD. na VŠM

Na VŠM je už tradíciou, že sa v rámci jednotlivých predmetov uskutočňujú pre študentov hosťovské prednášky odborníkov z praxe. Pre študentov sú tieto prednášky obohacujúce najmä preto, že im približujú v praktickej rovine teoretické poznatky získané štúdiom.

Ďalšia z takýchto prednášok sa uskutočnila online formou vo štvrtok 29.4.2021 v rámci predmetu PhDr. Ing. Zuzany Ondrejovej, PhD. Inovačný manažment, a to na tému

Inovačné projekty a metodiky 

Prednášku viedol známy odborník a vedec prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

Prednáška bola plná podnetov pre študentov, p. profesor priblížil inovačný proces na niekoľkých inovačných projektoch, na ktorých sám pracoval alebo pracuje. Na nich vysvetlil spôsob inovovania a niektoré metodiky WOIS, Design Thinking a pod. v konkrétnych firmách (napr. Linet, OMS Lighting, Borcad, I.D.C. Holding, Kinazo Design), predstavil sústavu riadenia ZIPF, tiež ukázal návod, ako si budovať vlastný systém riadenia.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.