Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
O škole / Novinky

Informácia rektorky k zahájeniu jesenného trimestra 2021/2022

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti,

nepochybne všetci čakáte na informáciu, akou formou začneme jesenný trimester od 4. októbra 2021.

Rozhodovanie bolo veľmi náročné, keďže nemáme žiadny predpis, vyhlášku či usmernenie, ktoré by jednoznačne určovali za akých podmienok a akou formou je možné výučbu realizovať v momentálnej situácii, aby to bolo čo najviac bezpečné.

Môžeme sa oprieť iba o:

  • Platný Covid automat, a z neho vyplývajúce opatrenia a odporúčania pre okresy v oranžovej farbe (Bratislava ) a v červenej farbe (Trenčín), 
  • Usmernenie hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej a dištančnej (online) výučby, 
  • Silné odporúčania odborníkov a uvedomelosť každého študenta a učiteľa, že sa bude správať tak, aby neohrozil zdravie seba ani ostatných.

Z toho vyplýva nasledovné:

V Bratislave bude prezenčná výučba umožnená. V Trenčíne pôjdeme hybridnou formou (konkrétne ako vám povie každý učiteľ v rámci svojho predmetu). Pri prezenčnej výučbe musia byť dodržané všetky epidemiologické opatrenia. Samozrejmosť je rúško v interiéri, dezinfekcia rúk pri vstupe a dodržiavanie odstupu (ROR).

Pri prezenčnej výučbe sa prísne vyžaduje  na začiatku každej prednášky/cvičenia/semináru v rámci jednotlivých predmetov zabezpečenie prezenčnej listiny s vlastnoručným podpisom študenta. Je to dôležité preto, že v prípade potvrdeného výskytu covidu u niekoho zo zúčastnených je potrebné dohľadať kontakty a poslať do karantény celú skupinu. Tu si dovolím apelovať na zodpovednosť každého, aby zvážil svoju účasť na prezenčnej výučbe v prípade, keď nie je plne zaočkovaný alebo nie je otestovaný s negatívnym výsledkom (PCR testom nie starším ako 72 hodín, Ag testom nie starším ako 48 hodín), alebo neprekonal covid ochorenie za posledných 180 dní (OTP). Bez akýchkoľvek problémov sa môže preradiť do skupiny študentov s online výučbou. Ak sa tak niekto rozhodne, je potrebné informovať o tom svoju študijnú poradkyňu ešte pred začiatkom trimestra (v prípade BSBA študentov kvôli technickým požiadavkám City University ideálne do stredy 29.9.21 vrátane).

Rozhodnutie o spôsobe výučby platí od 4.októbra 2021 a môže sa meniť v závislosti od toho, ako sa bude situácia vyvíjať.

Želám vám všetkým úspešný priebeh štúdia, či už ho absolvujete prezenčným alebo online spôsobom a hlavne: zostaňte zdraví!

 

  Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 
rektorka VŠM      
výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.