O škole / Novinky

Kam na vysokú 2018

VŠM absolvovala v mesiaci február RoadShow - výstavu "Kam na vysokú 2018". Toto RoadShow bolo aj v tomto roku modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. RoadShow putovala po 6 krajských mestách Slovenska v týždňových intervaloch. Začínalo sa v Trnave (30.1.), potom nasledovala Nitra (31.1.) a Žilina (1.2.). Ďalší týždeň podujatie pokračovalo v Banskej Bystrici (6.2.), Prešove (7.2.) a ukončilo sa v Košiciach (8.2.).

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava