O škole / Novinky

Odovzdávanie štátnych vyznamenaní

Dňa 2.1.2020 sa rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. spolu s ostatnými pozvanými hosťami, rektormi slovenských vysokých škôl, členmi vlády SR, predsedami výborov NR SR, zahraničnými diplomatmi a ďalšími významnými hosťami zúčastnila slávnostného odovzdávania štátnych vyznamenaní a osláv 27. výročia vzniku SR v historickej budove NR SR na pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Ako povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom novoročnom prejave, "často počujeme, že sme malá krajina, a teda veľa toho nezmôžeme. Ale sila nápadov, inovácií, ktorými môžeme konkurovať svetu, nie je závislá od počtu obyvateľov. Určite je však závislá od rozumného investovania do vzdelania, vedy a výskumu". Preto otázka vysokoškolského vzdelávania, moderného štúdia a inovácií vo vzdelávaní aj na našej škole bola tiež témou neformálneho rozhovoru pani rektorky s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava