O škole / Novinky

Prečo sme sa spojili s Barça Innovation Hub?

Viac ako 2000 športovcov trénujúcich denne v Sports City, 120 tímov hrajúcich svoje zápasy každý víkend, 5 profesionálnych športov, 10 amatérskych sekcií, štadión s kapacitou takmer 100,000 divákov, 291 miliónov fanúšikov na celom svete, 3,5 milióna návštevníkov ročne. Toto je každodenný život FC Barcelona, každodenný svet privilegovaného prostredia v ktorom vzniklo športové laboratórium podporujúce dizajn, testovanie a vývoj nových myšlienok, vedomostí, produktov a služieb určených na podporu rozvoja športu. Toto športové laboratórium sa volá Barça Innovation Hub.

 

Na budúcnosť nazeráme cez vedomosti a otvorenú inovačnú kultúru

Akými zmenami bude prechádzať šport v nadchádzajúcom desaťročí? To je ťažká otázka na ktorú sa ťažko hľadajú odpovede. Inovačné centrum Barça Innovation Hub bolo zriadené ako strategický projekt FC Barcelona s cieľom presadzovania týchto zmien prostredníctvom svojich troch hlavných aktivít: vytvárania a zdieľania vedomostí, premenou týchto vedomostí na inovácie integrované do nových produktov a služieb a podporovania otvorenej, spolupracujúcej kultúry, ktorá umožňuje vytvárať ekosystém spolupráce medzi rôznymi hráčmi v oblasti športového priemyslu. Tieto tri hlavné aktivity nachádzajú priestor na realizáciu v športovom laboratóriu, ktoré podporuje 4 typy projektov: vedecký výskum, vývoj produktov a služieb, tréningový proces a organizáciu kongresov a konferencií.

Inovačné centrum Barça Innovation Hub je integrované do „FC Barcelona Knowledge Area“ a člení sa na 7 vzájomne prepojených oblastí: tímové športy, športový výkon, športová analýza a technológie, zdravie a zdravý životný štýl, zapojenie fanúšikov a big data, „smart“ športová infraštruktúra a sociálne inovácie. Týchto 7 oblastí replikuje prevádzkovú štruktúru klubu a je zodpovedných za výber a filtráciu všetkých projektov, ktoré formujú aktívnu zložku športového laboratória.

Jedným z fundamentálnych princípov Barça Innovation Hub je presvedčenie, že v rámci vedeckého výskumu a inovačného procesu a spoluprácou medzi rôznymi typmi subjektov dochádza ku generovaniu robustnejších výsledkov, ktoré sú vhodné a použiteľné pre potreby koncových užívateľov. V tomto duchu Barça Innovation Hub podporuje spoluprácu s univerzitami a výskumnými centrami, s inými klubmi a subjektami športu, sponzormi, svetovými značkami v sektore, investormi, start-upmi, študentami, športovcami a fanúšikmi.

Barça Universitas

Všetky Barça Innovation Hub aktivity a šírenie získaných vedomostí je realizované prostredníctvom programov združených v Barça Universitas. Táto platforma zahŕňa vzdelávacie aktivity, konferencie a kongresy. Obsahuje silný digitálny komponent poskytujúci exponenciálny charakter a globálny dosah. Od svojho vzniku v apríli 2017 Barça Universitas prepojila viac ako 3,000 študentov zo 65 krajín sveta v celkom 19 programoch navrhnutých expertami zo šporotvého sektora, ktorí pochádzajú z klubu FC Barcelona, akadémie La Masia vrátane externých spolupracovníkov, ktorí sú lídrami vo svojich špecializovaných oblastiach.

 

                                            

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.