O škole / Novinky

Prof. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. členom prestížnej "European Academy of Sciences and Arts" so sídlom v rakúskom Salzburgu

Dňa 10. januára 2018 prijala Európska akadémia vied a umení so sídlom v Salzburgu za svojho aktívneho člena profesora VŠM - Prof. Ing. Menbere Workie Tiruneha, PhD. Celkom 2,000 členov Akadémie je rozdelených do ôsmych vedeckých tried, pričom prof. Workie sa stal členom triedy č. V – Spoločenské vedy, právo a ekonómia. Medzi členmi tejto prestížnej európskej Akadémie sú ôsmi laureáti Nobelovej ceny a tiež pápež Benedikt XVI, ktorý sa stal členom ako Kardinál v roku 1992. Okrem toho je čestnými členmi tiež 31 laureátov Nobelovej ceny. Akadémia je medzinárodným interdisciplinárnym orgánom venujúci sa prevažne Európskym záležitostiam a budovaniu mostov naprieč Európou. Slávnostná inaugurácia prof. Ing. Menbere Workie Tiruneha, PhD. sa uskutočnila v Salzburgu 3.3.2018. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých síl!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava