O škole / Novinky

Štipendium bývalého veľvyslanca SR v USA Petra Buriana pre rómskeho študenta

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí informuje o iniciatíve štipendia bývalého veľvyslanca SR v USA, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Petra Buriana. Iniciatíva vznikla počas jeho predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, v spolupráci s honorárnymi konzulmi SR v USA. Ide o štipendium pre rómskych študentov s cieľom podporiť ich snahu o získanie vysokoškolského vzdelania v oblasti manažmentu.

Štipendium je určené pre rómskych študentov, pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín na Slovensku. Podstatou štipendia je podpora jedného študenta počas troch rokov za účelom ukončenia bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Business Management na Vysokej škole manažmentu (School of Management / City University of Seattle) v Trenčíne. Aktuálne už v rámci tohto štipendia študuje od akademického roka 2012/2013 prvý úspešný uchádzač.

Podrobné informácie o podmienkach štipendia, termínoch prihlášok a výberového konania sú dostupné v prílohe.

Informácie o podmienkach štipendia, termínoch prihlášok a výberového konania.  (pdf; 241,04 kB)
Conditions of the scholarship, terms of applications and selection procedure.  (pdf; 232,85 kB)

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava