O škole / Novinky

Tlačová správa - Akreditácia VŠM

S radosťou oznamujem ctenej verejnosti, že Vysoká škola manažmentu v Trenčíne vynikajúco obstála pri ostatnej komplexnej akreditácii a Akreditačná komisia 24.8.2015 jednohlasne odhlasovala, že spĺňa požadované kritériá pre uskutočňovanie všetkých svojich študijných programov 1. 2.a 3. stupňa, ako vysoká škola neuniverzitného typu, ktorou vždy bola a ani tentokrát nežiadala o status univerzity, preto oň nemohla prísť (ako to bolo mylne uverejnené v niektorých médiách, čo nás mrzí a zjednali sme už nápravu).

VŠM bola, je a bude školou, ktorej záleží na poskytovaní kvalitného vzdelávania, o čom svedčí okrem dobrých výsledkov komplexnej akreditácie aj minimálna až takmer nulová nezamestnanosť našich absolventov.

 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
        rektorka VŠM

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava