O škole / Novinky

VŠM s najlepšou reputáciou na internete

Agentúra VISIBILITY pravideľne pripravuje rebríček firiem, ktoré majú na slovenskom internete najlepšiu reputáciu. V týchto dňoch publikovala, ako sú na tom firmy na slovenskom internete za druhý polrok 2015. Agentúra tak hodnotila dobré meno a povedomie 114 firiem na internete u nás a to v deviatich segmentoch (poisťovne, komerčné banky, telekomunikačné služby, zdravotné poisťovne, leasingové spoločnosti, online obchody, cestovné kancelárie, politické strany a súkromné vysoké školy).

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY (analyzovaných 13 škôl)

Celkovo najviac bodov dosiahla a na prvom mieste sa umiestnila Vysoká škola manažmentu! V reputačnej časti (sentiment, ktorý sa viaže so školou) získala najvyšší počet bodov Stredoeurópska vysoká škola a v časti povedomia opäť Vysoká škola manažmentu. Vysoká škola manažmentu získala prvenstvo vďaka počtu indexovaných stránok na www.google.sk.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava