O škole / Novinky

VŠM privítala stredoškolákov

V rámci projektu Minierasmus privítala VŠM od pondelka 21.11.2016 celkom 15 študentov stredných škôl, ktorí budú mať počas troch dní možnosť absolvovať štúdium a prednášky u renomovaných odborníkov VŠM a City University of Seattle. Okrem možnosti zúčastniť sa na výučbe budú mať študenti príležitosť stretnutia s úspešnými absolventami VŠM/CityU of Seattle, ktorí pretavujú svoje nadobudnuté vedomosti do rozbehu vlastnej firmy a projektov. Viac informácií o projekte Minierasmus nájdete tu: http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus/

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava