O škole / Novinky

VŠM stúpa vo svetových rebríčkoch Webometrics

Podľa posledných hodnotení svetového rebríčka biznis škôl „Webometrics“ (z januára 2013) sa VŠM umiestnila vo svetovom rebríčku na 246. mieste, čo predstavuje európske umiestnenie v top 100 biznis škôl (celkové 97. miesto). http://business-schools.webometrics.info/en/Ranking_Europe V slovenskom porovnaní je to opätovné prvenstvo pred Fakultou manažmentu UK, či Ekonomickou univerzitou, ktorá sa umiestnila až o 496 miest za našou školou. V rebríčku top univerzít vypadla STU z klubu top 500 a klesla na 719. priečku. Za zmienku stojí, že VŠM si od posledného merania polepšila vo svetovom rebríčku o 53 priečok, čo je neklamným znakom správnej mediálnej a komunikačnej politiky školy.

Zostavovanie tohto svetového rebríčka je iniciatívou spoločnosti Cybermetrics Lab, výskumnou skupinou patriacou pod Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, ktorá je najväčšou verejnou výskumnou organizáciou v Španielsku. Cybermetrics Lab uskutočňuje výskum v oblasti kvantitatívnych analýz internetového a webového obsahu, najmä však toho, ktorý sa týka procesov generovania a komunikácie výsledkov vedeckého poznania. Cybermetrics Lab na zostavovanie svetového rebríčka využíva kvantitatívne metódy a indikátory umožňujúce meranie vedeckej aktivity na webe. Indikátory sú vhodné na evaluáciu vedeckej a technologickej činnosti a sú vhodným doplnením výsledkov získaných bibliometrickými metódami v scientometrických štúdiách.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.