O škole / Novinky

VŠM na veľtrhu Pro Educo v Košiciach

V dňoch 29.11. až 1.12. sa v Košiciach konal najväčší regionálny veľtrh vzdelávania PRO EDUCO, na ktorom mala VŠM aj tento rok svoje zastúpenie. Počas troch dní mali účastníci veľtrhu možnosť zoznámiť sa s programami a ponukou štúdia na VŠM ako aj možnosťou získania dvojitého diplomu na záver programov realizovaných v spolupráci so City University of Seattle. Tak, ako aj počas minulých ročníkov, študenti pozitívne reagovali hlavne na možnosť štúdia v anglickom jazyku a inovatívne metódy štúdia na VŠM (progresívna online forma štúdia prostredníctvom portálu Moodle a Blackboard). Záujemcovia boli tiež informovaní o rozširujúcej sa ponuke špecializácií, ktoré boli v tomto roku obohatené o študijné zameranie "manažérstva kvality". Veríme, že sa s mnohými študentami z Východného Slovenska uvidíme už túto jeseň v priestoroch školy v Bratislave alebo Trenčíne. https://youtu.be/CLUedOWDA38

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava