O škole / Úvod

Akreditácia

č.  miesto programu  študijný program číslo odboru stupeň forma  dĺžka štúdia titul garant
1 Trenčín podnikový manažment 3.3.16 1. denná 3 roky Bc. doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
2 Trenčín podnikový manažment 3.3.16 1. externá 3 roky Bc. doc. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
3 Bratislava podnikový manažment 3.3.16 1. denná 3 roky Bc. doc. Dr. Ing. Heda Hansenová
4 Bratislava podnikový manažment 3.3.16 1. externá 3 roky Bc. doc. Dr. Ing. Heda Hansenová
5 Bratislava znalostný manažment 3.3.15 1. denná 3 roky Bc. prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
6 Bratislava znalostný manažment 3.3.15 1. externá 3 roky Bc. prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
7 Bratislava znalostný manažment 3.3.15 2. denná 2 roky Mgr. prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
8 Bratislava znalostný manažment 3.3.15 2. externá 2 roky Mgr. prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava