Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle programs
Facebook page Linkeid link Youtube channel jazyk
 
Študenti / Služby študentom

Študentské poradenské centrum

Študentské poradenské centrum poskytuje a sprostredkúva odborné poradentsvo študentom Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle. Cieľom študentského poradenského centra je pomôcť študentom s problémami ako je napr. adaptácia na život na vysokej škole, problémy so štúdiom v online forme, neúspešnosť v štúdiu a pri skúškach, tréma, neschopnosť sústrediť sa, zvládanie stresu, riešenie konfliktov a pod. Poradenský vzťah, ktorý sa medzi študentom a poradcom vytvára, sa vyznačuje otvorenosťou a dôverou, so zárukou diskrétnosti.

Študentské poradenské centrum organizuje pre študentov aj sériu seminárov zameraných na témy ako efektívne metódy štúdia, profesionálna komunikácia, zvládanie konfliktov a techniky presvedčovania, aktívne vyhľadávanie práce a pod.

Ak máte záujem využiť služby študentského poradenského centra napíšte nám email na spc@vsm.sk, alebo nás navštívte počas konzultačných hodín v budove Vysokej školy manažmentu v Bratislave na treťom poschodí v miestnosti č. 302. Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom Skype

Koordinátorom poradenského centra je Mgr. Jozef Šimúth, PhD.

Kontakt:
Email: spc@vsm.sk

Adresa:

Vysoká škola manažmentu
Študentské poradenské centrum

Panónska cesta 17,
851 04 Bratislava
Tel.č.: +421-2-6381-0601 kl. 150

výberové konanie      internships       dodatok k diplomu           európsky sociálny fond            toefl centrum           

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.