Uchádzači / Jazyková akadémia

Trenčín


Organizátor

Vysoká škola manažmentu
programy City University of Seattle

Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Telefón: 02/6381 0601
Fax: 02/6381 0611
email:

Program: Intenzívna angličtina
Záverečný termín podania prihlášok 25.3.2011
Termín vstupného testu 16.3.2011; 17.00
Začiatok vyučovania 04.04. 2011
Cena:
€ 290
Večerné kurzy anglického jazyka 75 hodín/10 týždňov
Čas vyučovania:
Priezvisko
Meno
Poštová adresa (nie P.O.Box) 
Mesto 
PSČ 
Email
Telefón
Ako ste sa dozvedeli o VŠM/CU?
Týmto sa záväzne prihlasujem na kurz City University.
Odoslanie záväznej prihlášky je prejavom porozumenia Všeobecných obchodných podmienok City University a súhlasu s ich obsahom. 
 
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava