Študenti / Mobilitné programy

Po návrate

Pred vycestovaním Po ukončení stáže

Po návrate z pracovnej stáže:

Študent predkladá Erasmus koordinátorovi do 30 dní od návratu z mobility nasledovné:

  • POTVRDENIE o ABSOLVOVANÍ STÁŽE potvrdzujúce presnú dĺžku trvania pobytu, ktorá musí pokrývať obdobie mobility uvedené v Zmluve o poskytnutí grantu. Potvrdenie je potrebné si vybaviť ešte pred návratom domov. Doložené na hlavičkovom papieri firmy, potvrdené.
  • LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS after mobility
  • SPRÁVA Z PRAXE – výpis výsledkov z praxe v ľubovoľnom formáte
  • POTVRDENIE O VYPLNENÍ ELEKTRONICKEJ SPRÁVY - študent Správu vypĺňa elektronicky on-line. Prihlasovacie údaje získava študent prostredníctvom aktívneho odkazu jeden deň po návrate domov (z emailovej adresy replies-will-be-discarded@ec.europa.eu). Potvrdenie o vyplnení alebo vytlačenú správu doručí osobne Erasmus koordinátorovi.
  • JAZYKOVÉ TESTOVANIE PO MOBILITE z OLS
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava