Uchádzači / Úvod

Zvýhodnené školné

Predregistračné zľavnené ročné školné 15. 6. 2018 - 15. 7. 2018

  • jesenný trimester 2018, zimný trimester 2019 a jarný trimester 2019
  • nevzťahuje sa na letný trimester 2018
  • nevzťahuje sa na externé štúdium víkendovou formou
 

BRATISLAVA
Denné/Online-TN/BA

 

TRENČÍN 
Denné

Bachelor´s program of VSM / bakalársky program VŠM

1 year / 1 rok 1 940 €   1 940 €  

Tuition BSBA /Školné na bakalárske štúdium - CityU

1 year / 1 rok 2 400 €   2 240 €  

Tuition IEP / Školné na jazykové štúdium

1 year / 1 rok 1 545 €   1 495 €  

Registration for MBA courses / Registrácia na MBA predmet

1 course / 1 predmet 695 €      

Magister program / Magisterský program

1 year / 1 rok 2 340 €   2 340 €  
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava