Uchádzači / Úvod

Zvýhodnené školné

Predregistračné zľavnené ročné školné 15. 6. 2020 - 15. 7. 2020

  • jesenný trimester 2020, zimný trimester 2021 a jarný trimester 2021
  • nevzťahuje sa na letný trimester 2020
  • nevzťahuje sa na externé štúdium víkendovou formou
 


Denné/Online-TN/BA

 

Bachelor´s program of VSM / bakalársky program VŠM

1 year / 1 rok 1 940 €    

Tuition BSBA /Školné na bakalárske štúdium - CityU

1 year / 1 rok 2 400 €    

Registration for MBA courses / Registrácia na MBA predmet

1 course / 1 predmet 695 €    

Magister program / Magisterský program

1 year / 1 rok 2 340 €    
                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava