O škole / Novinky

Best Student Paper

Milí študenti a kolegovia,

dňa 12. apríla sa na Vysokej škole manažmentu v Bratislave uskutočnila prezentácia najlepších študentských prác. Zo všetkých zaslaných prác v rôznych oblastiach vyučujúci a vedúci katedier vybrali 10 prác, ktoré študenti prezentovali pred učiteľmi a študentmi školy. Študentom gratulujeme a ďakujeme za ich výnimočné úsilie.

Práce nájdete tu: http://www.vsm.sk/sk/sluzby-studentom/best-students-paper/najlepsie-studentske-prace/

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava