O škole / Novinky

Bronzový tím študentov VŠM / CityU

Bratislava, 30. marca 2012 – Záverečnými bojmi a gala večerom skončilo včera národné finále svetovej študentskej súťaže Global Management Challenge. Hlavným partnerom a spoluorganizátorom edície 2012 bola tiež Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle. Záštitu nad súťažou prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so starostom Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Ing. Vladimírom Bajanom.

Víťazom sa stal tím študentov z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý si odniesol, popri vecných daroch od generálnych partnerov a sponzorov, tiež hlavnú cenu vo forme MBA štúdia venovaného do súťaže Vysokou školou manažmentu a City University of Seattle. So svetovou konkurenciou sa tím študentov stretne 16.-20. apríla 2012 v Kyjeve na svetovom finále. Tím Vysokej školy manažmentu / City University of Seattle s názvom „BCB Team“ v zložení - Miroslav Čierny, Ctibor Belák a Maroš Bežák obsadil skvelé tretie miesto.

Global Management Challenge je súťaž študentských a zamestnaneckých tímov v strategickom riadení firiem. Jednotlivé tímy musia preukázať schopnosť riadiť a rozvíjať virtuálne firmy a zvyšovať ich hodnotu. Tento rok na Slovensku súťažilo celkom 22 tímov.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava