O škole / Novinky

Bývalý veľvyslanec USA na Slovensku navštívil VŠM.

3.mája 2012 navštívil VŠM bývalý veľvyslanec USA na Slovensku, pán Vincent Obsitnik. Na stretnutí s vedením školy, s učiteľmi a so študentmi hovoril o svojom živote v USA, kam emigroval s rodičmi mesiac po narodení sa na východnom Slovensku. Otec bol baníkom v Pensylvánii. Po štúdiach (US Naval Academy a MBA vo finančtníctve ) sa Vincent stal úspešným manažérom v IBM a postupne v ďalších nadnárodných podnikoch. V roku 2007 sa stal veľvyslancom US na Slovensku, kde pôsobil do r. 2009, keď sa stal prezidentom USA Demokrat Barack Obama. Ambasador Obsitnik sa zaslúžil o zrušenie cestovných víz do USA pre slovenských občanov. Dnes pevne verí, že sa po novembrových voľbách vráti do Bieleho domu Republikánsky kandidát. Hosť sa zaujímal o inovácie vysokoškolského vzdelávania, ktoré prináša Vysoká škola manažmentu/City U of Seattle do vzdelávacieho priestoru na Slovensku–ako je uvedenie nového študijného programu na Slovensku „znalostný manažment“ vo všetkých troch stupňoch, dlhoročné elektronické obmedzovanie plagiátorstva, externé vyučovanie založené na využívaní informačných technológii, na študentov orientované vyučovanie (malé triedy, zápis trikrat do roka a pod.). Manželia Obsitnikovci boli v predvečer navštevy našej školy hosťami rektora VŠM a jeho manželky. Na večeri sa zúčastnil aj prof. Hvorecký.

Ambassador Obsitnik and Rector Lichardus.

Ambassador Obsitnik and Rector Lichardus.

Ambassador Obsitnik talking to students and teachers.

Ambassador Obsitnik talking to students and teachers.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava