O škole / Novinky

Gratulujeme absolventi!

Dňa 26.6.2010 si počas slávnostnej promócie v bratislavskom Istropolise prevzalo svoje absolventské diplomy viac ako 400 absolvenov bakalárskych a magisterských programov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle. Slávnostnú atmosféru podčiarkla prítomnosť prezidenta City University of Seattle Lee Gorsucha a členov Správnej rady CityU z USA, členov Správej rady Vysokej školy manažmentu a pozvaných hostí z USA, Švajčiarska a Českej republiky. So slávnostným privátaním vystúpil rektor Vysokej školy manažmentu Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. a ďalší rečníci. S prejavom k absolventom vystúpila úspešná absolventka školy Zuzana Hladká, HR Partner, Lenovo EMAT Region. Cenu rektora za vynikajúcu pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť si odniesla m. Prof. PhDr. Monika Šestáková, DrSc. a cenu dekana City University of Seattle za vynikajúcu pedagogickú prácu v anglických programoch získala Mgr. Valéria Medárová.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava