O škole / Novinky

Imatrikulácia VSM l CityU

Imatrikulácia spojená so slávnostným otvorením školského roka 2011 / 2012 prebehla v pondelok 24.10.2011 v DK Zrkadlový háj v Bratislave a v stredu 26.10.2011 v priestoroch galérie M. A. Bazovského v Trenčíne za účasti akademických funkcionárov Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle. V Trenčíne slávnostnú amtosféru dotvárali svojimi hudobnými vstupmi klaviristi Lucia a Michal Zahradníčkovi. Súrodenci, tiež študenti našej školy, si za svoj profesionálny výkon vyslúžili poďakovanie rektora, p. Branislava Lichardusa. Počas tejto slávnostnej ceremónie študenti prvých ročníkov zložili imatrikulačný sľub a začlenili sa tak do širokej študentskej obce so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi.

                                            

Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2021
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.