O škole / Novinky

Marketingová Špecializácia

Vysoká škola manažmentu, ponúka od školského roku 2011/2012 v rámci bakalárskeho štúdia špecializáciu Marketing, ktorá pozostáva zo štyroch predmetov. Študenti si môžu špecializáciu zvoliť v rámci svojich voliteľných predmetov alebo ako samostatný blok nad rámec svojho štúdia. Marketingová špecializácia umožní rozšíriť odborný profil absolventa VŠM, a tým aj zvýšiť jeho hodnotu na trhu práce. Viac informácií nájdete tu: http://www.vsm.sk/sk/programy/certifikovane-programy/marketingova-specializacia/

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava