O škole / Novinky

Milí naši absolventi

Nakoľko aktualizujeme náš “Klub absolventov“, radi by sme Vás  touto cestou poprosili o spoluprácu.  Zíde sa nám akákoľvek Vaša pomoc pri dopĺňaní  a úprave našej databázy. Chceli by sme Vás týmto osloviť  a zorganizovať stretnutie pre Vás a Vašich bývalých spolužiakov.  Ak máte dosah  na niekoho z radov našich absolventov, pošlite nám prosím kontakt alebo akékoľvek informácie o nich, ako aj  Vaše aktuálne údaje.   Prostredníctvom Vašej pomoci  sa pokúsíme  oživiť spomienky a kontakty medzi Vami.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo informácie pre nás,  prosím kontaktujte Kristínu Roller (Bratislava)  na email:  alebo Lukáša Frývaldského (Trenčín) na email: lfryvaldsky@vsm.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava