O škole / Novinky

Prednášky U.S. veľvyslanca na Slovensku a výkonného riaditeľa AmCham

Koncom januára a začiatkom februára sa v priestoroch CU/VŠM uskutočnili dve významné prednášky vzácnych hostí - americký veľvyslanec na Slovensku p. Theodore Sedgwick prednášal na  tému "Americké Politické Dianie" 27. januára a p. Jake Slegers, súčasný výkonný riaditeľ Americkej Obchodnej Komory (AmCham) hovoril 2. februára o aktivitách AmCham. Obom hosťom srdečne ďakujeme za prezentáciu a študentom za ich účasť na podujatiach.  

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava