O škole / Novinky

Prehliadka firiem VÚB banka a Hotel Kempinski.

25. Mája 2012 sa študenti Vysokej školy manažmentu / CityUniversity of Seattle zúčastnili prehliadky firiem VÚB banka a Hotel Kempinski. Návštevu týchto firiem zorganizovala Natália Poliaková z Amcham a prezentácie pre študentov urobili pani Jana Palenčárová a pán Peter Magala (VUB) a páni Michal Bursik a Gerald Haberhauer (Kempinski Hotel). Študenti dostali materiály a informácie o týchto firmách pred plánovanou návštevou, aby boli pripravení na diskusie. Hostitelia si pripravili prezentácie pre študentov a zároveň zodpovedali všetky ich otázky. Študenti teda dostali príležitosť nahliadnuť ako tieto úspešné firmy fungujú a v čom spočíva ich úspech na trhu. V týchto spoločostiach boli študenti aj pohostení. Študenti boli nadšení a prezentácia a návšteva firiem bola pre nich skutočne obohacujúca.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava