O škole / Novinky

Videoprofily našich vyučujúcich

VŠM | CityU na Slovensku pripravila seriál videoprofilov našich a zahraničných vyučujúcich s cieľom priblížiť tých, ktorí odovzdávajú našim študentom svoje akademické vedomosti spolu s bohatými skúsenosťami z podnikateľskej praxe. Naši zahraniční vyučujúci odpovedali na otázky typu čo ich priviedlo na Slovensko, čo považujú za silné stránky Slovenska a ako vidia slovenských študentov v porovnaní so študentami v zahraničí. Seriál videoprofilov bude pokračovať ďalšími odborníkmi a vyučujúcimi pôsobiacimi v programoch Vysokej školy manažmentu a City University of Seattle na Slovensku.

Dave Griffin, M.A. (KANADA)

Winston Addis, PhD. (USA)

Johan Winbladh, MSc. (ŠVÉDSKO)

James Douglas Marchbank, M.B.A. (USA)

Larry Johnson, M.A. (USA)

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.

Doc. PhDr. Ivan Žáry, PhD.

Ing. Andrej Piovarči, PhD.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava