O škole / Novinky

VŠM/CityU študenti opäť v Capsim "Top 10"

Capstone Business Simulácia je jedna z najlepších biznis simulácii pre vysoké školy, v ktorej je momentálne zapojených viac ako 500 vysokých škôl a špičkových firiem, zahrňujúcich univerzity ako Harvard Business School alebo Stanford University. Slovenská pobočka City University of Seattle integrovala túto simuláciu do svojich B.S.B.A. a M.B.A. programov v akademickom roku 2009/2010.

Podobne ako minulý rok sa aj v tomto trimestri naši študenti umiestnili v rebríčku 10% najlepších študentov zo všetkých 1500 tímov z celého sveta v biznis simulácii Capsim Top 10. Touto cestou chceme vyzdvihnúť prácu našich študentiek Andrei Klinkovej a Kataríny Suballyovej, ktoré sa pod vedením Jamesa Marchbanka dostali medzi najlepších 10%. James Marchbank na margo úspechu povedal: „Je veľmi inšpirujúce ako sa ich tím prepracoval na popredné priečky. Keď zaviedli svoju overenú stratégiu, okamžite sa dostali na čelo. Skúsenosti, ktoré získajú touto hrou im ako budúcim manažérom veľmi pomôžu“.

Obom študentkám srdečne blahoželáme.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava