O škole / Novinky

VŠM podáva ruku nezamestnaným

Stratili ste prácu z dôvodu hospodárskej krízy? Najlepším liekom na stratu zamestnania a opätovného zaradenia sa do pracovného života je štúdium. Či už rozšírenie si jazykových vedomostí alebo odborné štúdium v oblasti manažmentu, riadenia znalostí, financií alebo marketingu vám ponúka Vysoká škola manažmentu v Trenčíne a Bratislave. Flexibilne zostavené kurikulá na kreditovom princípe vám umožnia kedykoľvek opätovný nástup do zamestnania bez straty už nadobudnutých kreditov. E-learningové štúdium vám umožní zapojenie sa do akademického procesu z pohodlia vašej kancelárie alebo domova. Flexibilne zostavené školné a pôžičkový systém umožnia štúdium aj ľuďom zo sociálne slabších pomerov. Pre viac informácií o ponuke programov, navštívte našu sekciu "Programy". Tešíme sa na stretnutie s vami na pôde školy!

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava