O škole / Novinky

Zavedenie duálneho študijného programu 1. stupňa Manažment informačných systémov

 

Projekt "Zavedenie duálneho študijného programu 1. stupňa Manažment informačných systémov" vstúpil do svojej druhej polovice. Kým na svojom začiatku sa riešitelia sústredili na vypracovanie rámcového študijného programu a sylabov jednotlivých predmetov, neskôr sa práce orientovali na prípravu učebníc a študijných materiálov. V danej chvíli je desať učebníc v štádiu záverečných úprav podľa pripomienok recenzentov. Bolo vyhlásené výberové konanie na ich redakčné úpravy (jazykovú a grafickú) a na vytlačenie.

Práce pokračujú prípravou študijných materiálov. Pretože v projekte sa kladie dôraz na aktívne formy vzdelávania s vysokým podielom študentov na vyučovacom procese, v máji sa bude konať workshop zameraný na tvorbu e-learningových učebníc, na metodiku práce na internete a na tvorbu a využívanie prípadových štúdií. Cieľom je vzájomná výmena skúseností, ktorá zabezpečí kvalitu vzdelávania. Prvé testovanie nových učebných predmetov by totiž malo začať už na jeseň.

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava