Veda a výskum / Konferencie a semináre

Registrácie

 
„Management Challenges in the 21st Century“


Meno/First Name:
Priezvisko/Family Name:
Tituly/Titles:
Inštitúcia/Firma:
Institution/Company:
e-mail:
telefón/telephone:
Na konferencii:
At the conference I:
Názov príspevku:
Paper thesis:

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava