Veda a výskum / Konferencie a semináre

Registrácia

 


„Management Challenges in the 21st Century“

 I. Ůdaje o organizácii
Názov organizácie:
Poštová adresa:
Fakturačná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Platba poukázaná z účtu:
II. Údaje o účastnikovi
Meno:
Priezvisko:
Tituly:
e-mail:
Telefón:
III. Ůčastnícky poplatok
Uzávierka prihlášok: 25.4.2017
Účastník:
Spôsob úhrady: prevodným príkazom na:
Banka: Československá obchodná banka, a.s., Lehotského 3, 851 63 Bratislava IBAN: SK85 7500 0000 0002 0286 1503 SWIFT: CEKOSKBX Variabilný symbol: 042017
    
Účasť na konferencii je podmienená uhradením účastníckeho poplatku! V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, zborník bude zaslaný po skončení konferencie. Možnosť vyslať náhradníka.
 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava