Výberové konania

Momentálne nie je vyhlásené žiadne výberové konanie.

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava