Kontakty / Bratislava

Bankové spojenie

Bratislava

Názov banky/Name of the bank: Československá obchodná banka, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu/Name of the account:
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pobočka Bratislava
Číslo účtu/Account number:
SK 85 7500 0000 0002 0286 1503
Mena:
Eur
Povinný údaj: Variabilný symbol/Variable symbol: rodné číslo alebo študentské číslo/personal number or student’s number
Povinný údaj:
popis vkladu

Pri platbách zo zahraničia

SWIFT code: CEKOSKBX
IBAN code:
SK 85 7500 0000 0002 0286 1503

V prípade, že študent uvedie variabilný symbol nesprávne, školné je považované za neuhradené.

 

 

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava