Uchádzači / Štúdium v slovenčine

PhD. znalostný manažment

Vysoká škola manažmentu otvára v akademickom roku 2015/2016 v Bratislave doktorandské štúdium v odbore Znalostný manažment, ktoré je jedinečné a prvé svojho druhu na Slovensku. Doktorandské štúdium sa bude uskutočňovať v internej a externej forme. Školiteľmi a učiteľmi v tomto programe sú poprední vedci a odborníci zo SR a ČR.

Podmienky prijatia
  • ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • absolvovanie prijímacej skúšky
  • úhrada poplatkov a školného
Forma štúdia
  • interná (3 roky)
  • externá (4 roky)
Termíny:

Termín podania prihlášky:
Termín konania prijímacej skúšky:
Začiatok doktorandského štúdia:

Dokumenty:

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác

Máte záujem o podrobnejšie informácie?

napíšte nám..

 

Vaše meno:
Tel. číslo:
Vaša emailová adresa:
Otázka / pripomienka:

 

                                            

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava